Privacyverklaring

Het 5-stemmig koor Vox Five is eind 2008 opgericht vanuit de filosofie ‘Je hoeft niet goed te kunnen zingen om bij ons koor te komen, want dat leer je vanzelf’. Maar Vox Five is er niet alleen om te leren zingen; Vox Five staat juist ook voor gezelligheid en saamhorigheid. Het gaat er vooral om lekker met elkaar muziek te maken en daaraan heel veel plezier te beleven.

Om dat te realiseren, is het belangrijk dat leden elkaar makkelijk leren kennen, en naast de gebruikelijke repetities ook meedoen aan optredens of andere sociale evenementen. Als je besluit lid te worden, dan verwerken we van jou een aantal persoonsgegevens. Dat doen we alleen voor zover dat noodzakelijk is en voor eigen interne doeleinden. In deze privacyverklaring[1] lichten we dit toe.

Vox Five, p/a Baan 5, 8271BD IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vox Five verwerkt persoonsgegevens in verband met jouw lidmaatschap. De gegevens betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Startdatum en einddatum lidmaatschap
 • Stemgroep
 • Functie in het koor
 • Bankgegevens
 • Portretfoto’s
 • Filmbeelden van enkele individuele leden

Van bezoekers van de website die via het contactformulier informatie opvragen, verwerken we (voor)naam, e-mailadres. Andere gegevens zoals een telefoonnummer worden alleen verwerkt voor zover dat door de bezoeker zelf wordt ingevuld.

Op de website van Vox Five worden geen persoonsgegevens van jou gepubliceerd, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wel zouden we tijdens jouw bezoek aan de website het IP-adres van de computer, tablet  of mobiele telefoon waarmee je de website bezoekt, kunnen inzien. We slaan deze adressen niet op. Ook plaatst Vox Five geen cookies op de website.

Op het besloten deel van de website, dat alleen toegankelijk is voor leden, worden jouw contactgegevens en portretfoto gepubliceerd.

Foto-, film- en geluidsopnames

Voor promotiedoeleinden worden (groeps)foto’s, film- en geluidsopnames gemaakt. Dit gebeurt soms op een van tevoren afgesproken moment of tijdens onze optredens of repetities. Deze foto’s en opnames vallen echter niet onder de regels van de AVG (individuen kunnen alleen door een behoorlijke inspanning worden geïdentificeerd).

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Vox Five gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de ledenadministratie en de ledenlijst;
 • Om contact te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om mp-3 tjes te kunnen sturen en voor het contact tussen leden onderling;
 • Om sociale interactie tussen leden mogelijk te maken;
 • Om contributie en betalingen te verwerken;
 • Om informatie uit te wisselen met geïnteresseerde bezoekers van de website;
 • Voor promotie van het koor;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor jouw lidmaatschap en de activiteiten van het koor. Ook kan het voor komen dat je ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dat de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of dat Vox Five een gerechtvaardigd belang heeft om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vox Five bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Als je je lidmaatschap opzegt, bewaren we jouw contactgegevens nog voor berichten en activiteiten die bestemd zijn voor alle (ex)leden.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Vox Five verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van leden die actief zijn in het A- of B-team kunnen eventueel contactgegevens worden gedeeld met derden indien dat nodig is voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor optredens). Deze gegevens worden alleen door het lid zelf of met medeweten van het lid gedeeld. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals onze webhost), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jouw privacy rechten

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om de bij ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of je te verzetten tegen verwerking. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@voxfive.nl.

Beveiliging

Vox Five heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vox Five, kun je een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op de website van autoriteitpersoonsgegevens.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via info@voxfive.nl.

Augustus 2018

[1] Opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Comments are closed