Repetitie 6 maart (waarin aandacht jaar 2016/beleid 2017)

We starten de repetitie met een wel zeer korte versie van This is the life, gevolgd door Lean on me.

Wilma opent daarna en doet enkele mededelingen, zie onder. Anton zegt dat deze repetitie besteed wordt aan de geplande oude nummers, aan het nieuw toegezonden nummer Family Tree, maar dat we ons ook al voorbereiden op het optreden in Nunspeet en moeten werken aan de algemene zangtechniek.

In dat kader stonden de vorige nummers en vervolgen we met Happy en Walk with me. Happy gaat eerst niet helemaal lekker, vooral de a en oetjes gaan niet gelijk op. De bassen raken de weg kwijt bij het tussenstuk en vallen niet in met “Bring me down”. De bassen moeten opletten op de lage alten die “Hey come on” zingen. Dat is het startsein voor hun “Bring me down”. Het tussenstuk wordt een paar keer doorgenomen. Bij Walk with me benadrukt Anton dat we vooral ontspannen moeten zingen en een mooie, relaxte klank moeten maken.

Dan gaan we verder met het nieuwe nummer Family Tree. Na de eerste keer gewoon doorzingen blijkt dat we de melodie behoorlijk goed hebben. Voor een eerste keer klinkt het lang niet slecht. Maar er zijn natuurlijk nog verbeterpunten, o.a. de timing en de interpretatie. Anton legt uit waar het lied over gaat. het is een afscheidsnummer tijdens een begrafenis. In het Engels betekent “Family Tree” behalve boom van de familie ook stamboom. In het Nerlands is dat niet goed te vertalen. Er breekt bij een overlijden een tak af van de familieboom, maar het is een troost dat de stamboom / familieboom altijd door blijft groeien. Het is een begrafenisnummer en Anton vindt dat het in het kader van de veelzijdigheid in ons repertoire thuishoort. Het is een lastig nummer met twee arrangementen in twee toonsoorten. Bij het eerste couplet en refrein hebben we allemaal een andere melodie dan bij de laatste twee. Dat maakt het nummer moeilijk, maar wel veel mooier. Ook de timing en de zangtechniek die je moet toepassen maken het nummer lastig. Ook bij dit nummer, net als bij Mag ik dan bij jou, moeten de laatste twee lettergrepen van een zin korter en zachter gezongen worden. Dus niet uithalen op die laatste tonen. We zingen het nog een keer en Anton vindt dat het al netjes klinkt.

We gaan ons deze repetitie ook voorbereiden op ons optreden in Nunspeet. De organisatie wil dansnummers en heeft ook verzoeknummers ingediend. Dat zijn Ave Verum, Hallelujah, The Rose, en Mag ik dan bij jou. Dat zijn volgens Anton hele bijzonder dansnummers. Daar wordt lacherig op gereageerd.

 

Na de eerste pauze zingen we eerst het Ave Verum. We onderbreken daarna voor de behandeling van de Beleidsstukken 2016/2017 van Vox Five. Danielle voert daarbij het woord. Iedereen heeft de Terugblik en de Vooruitblik ontvangen. Zoals ook in de mail stond gaat het er vooral om of mensen misschien goede ideeën hebben, die iedereen moet weten. Bijvoorbeeld over optredens, acties of leuke activiteiten. Dan kunnen we daarmee verder. Per mail is wel een vraag gesteld die beantwoord is, maar er zijn per mail voor de ledenvergadering verder geen suggestie aangedragen. Danielle memoreert de ledenvergadering van verleden jaar. Toen zijn allerlei stellingen aan de orde geweest waarbij iedereen voor of tegen heeft gestemd. In de afgelopen tijd en in de jaarstukken kun je zien wat daarmee gedaan is. De stukken spreken voor zich. Dit jaar doen we het nu niet op die manier, maar goede suggesties zijn heel welkom en daar wordt ook wat mee gedaan. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de jaarstukken. Dus na deze korte behandeling gaan we verder met zingen.

 

We vervolgen en gaan dieper in op de Family Tree. Zonder muziekband blijkt het een stuk moeilijker. Er wordt aandacht besteed aan de zangtechniek en de melodie. We zingen het te veel recht toe recht aan. Anton geeft allerlei tips om het mooier te laten klinken. In de timing moeten kleine huppeltjes  gezongen worden. Zoals al gezegd, de laatste twee lettergrepen inhouden wanneer je het nummer wat intiemer wilt maken. Veel woorden hebben een kleine toonaanzet en buiginkjes. In eerste instantie vallen die niet op, maar als je het allemaal goed doet, wordt het nummer veel mooier. Dus luister nog eens goed naar je stempartij op de MP3. Daar is het te horen, als je het maar weet. Bij de sopranen moeten de inzettende oe zachtjes beginnen en dan langzaam aanzwellen en “to” moet voor de maat gezongen worden. In het eerste gedeelte mist Anton de tenoren. Zij dragen daar de melodie met een tweede stem, die goed uit de verf moet komen.

Miranda en Lilian hebben aan het eind van dit repetitieblok een leuke verrassing voor ons in petto. Ze zingen samen het nummer ,I Know  him so Well, en worden beloond met een hartelijk applaus.

 

Na de tweede pauze zingen we oude nummers weer op details door, tevens voor Nunspeet. We zingen Piece of my heart, Lets go for a walk, Mag ik dan bij jou en A hard days night. Bij Piece of my heart wordt veel te afgebeten gezongen. Dat is algemene zangtechniek. Niet de woorden afgebeten zingen, maar voluit met meer klank. Bij Lets go for a walk, wat meer op mummelen dan op zingen lijkt, maken we trouwens dezelfde fout. Dit nummer is geen concertnummer, maar wordt gebruikt om er andere dingetjes mee te doen, zoals opkomen. We gaan het nummer verspreid zingen. Dat doen we ook bij Mag ik dan bij jou, wat best goed gaat en zo zingen we ook A hard days night. Tot slot zingen we nog een keer ,Family Tree om te laten bezinken.

 

 

Mededelingen:

Wilma meldt ons dat het goed gaat met Sanne na een moeilijke periode. Ze is weer aan het werk en ze begint haar draai weer enigszins begint te vinden, ook in de nieuwe woning. Wanneer ze terug komt weet ze nog niet.

 

Yvonne Wielink van de lage alten neemt een tijdje afstand van het koor wegens drukke werkzaamheden, maar komt zeker terug.

 

Er is nog niet veel bekend wat betreft ons optreden tijdens de Hanzedagen maar Anton waarschuwt dat er misschien flink gerepeteerd moet worden, maar dat er ook een grote kans is dat het helemaal niet door gaat. Het moet iets leuks en goeds worden, of we doen het helemaal niet.

De oude nummers waar we de volgende keer aan toe zijn:

– Give me your love

– Sailing

– Careless whisper

– I can see clearly now

 

verslag

Geesje

Comments are closed