Repetitieverslag van 17 februari 2020

We starten met Whole again. Daarna heet Wilma ons van harte welkom en heeft een aantal mededelingen. Alice van Rotterdam is definitief lid geworden van Vox Five bij de sopranen. Renée viert vandaag met ons een memorabel moment, namelijk dat zij, een jaar nadat ze sepsis kreeg, nog leeft. Zoals we allemaal wel weten was ze ernstig ziek en is ze door het oog van de naald gekropen. Daarom trakteert zij vanavond de drankjes met een lekkernij erbij, klaar gemaakt door Danielle en Petra. Alice is afgelopen vrijdag geopereerd aan haar middengehoor. De operatie is goed verlopen en ze is inmiddels weer thuis. Het zou leuk zijn om ook haar een kaartje of een berichtje te doen. Dan is er minder leuk nieuws, Henriette onze penningmeester is 15 februari voor controle weer onder de scan geweest en er is toch weer een tumor in haar hoofd ontdekt. Donderdag 20 februari zijn er gesprekken met de arts voor een behandelplan. Stuur haar eens een kaartje of berichtje ter ondersteuning.

We zingen verder Sailing, Some Nights, Try to remember en Streets. Op het inzingnummer Whole Again had Anton geen commentaar. Bij Sailing waarschuwt Anton van te voren de tenoren dat het ritme bij dit nummer voor hen een valkuil is. En dat blijkt weldra, want ze gaan helemaal uit de maat. Ook in de herhaling gaat het bij de tenoren ritmisch niet goed. Het blijft ook na de derde en vierde keer moeilijk. Dat komt omdat de tekst niet zorgvuldig wordt uitgesproken en ze houden niet op het juiste tijdstip op. De t aan het eind wordt weggemoffeld en dat veroorzaakt ook verlies aan ritmegevoel. Ook Some Nights wordt ook niet goed gezongen. De laatste lettergreep wordt niet goed doorgezongen en Anton wordt er moe van om dat steeds weer te moet herhalen. Ons laatste woah moet langer doorgezongen worden. Omdat er de vorige repetitie zo is genoten van Try to remember gaan we vanavond dit nummer weer zingen waarbij Anton gelijk al van te voren aangeeft om remember niet af te knijpen. Bij Streets lopen de bassen weg omdat de tenoren So niet goed timen. Een aantal van ons moet bij dit nummer meer belten, de hoge alten persen te veel in plaats van ruig te zingen.

In het tweede blok doen we rustige nummers, waarbij de zangtechniek van belang is, There is love, Turn Around, Happy, en Ave Verum. Bij There is Love zingen diverse mensen opnieuw de eerste drie woorden niet. Dus we starten opnieuw. De klank is vervolgens ook niet homogeen. Er wordt niet door iedereen met dezelfde klank gezongen. Sommigen zingen het als een aria, het woordje part en het laatste woord langer doorzingen. Het wordt ook veel te staccato gezongen en op één dreun. Anton mist vooral bij de sopranen de crescendo’s. Daarna zijn we toe aan de nummers “uit de oude doos”. Anton zegt dat hij dit in het vervolg anders zal noemen, namelijk “de chronologische lijst”. Want gezien de leeftijd van verschillenden van ons vindt hij het niet gepast om te zeggen dat wij onze nummers uit de oude doos zingen, er zijn immers ook jongeren onder ons. Volgens de chronologische lijst is Turn around is aan de beurt. Er mankeert niet veel aan. Alleen mist Anton de s, en die laten we in volle overtuiging horen. Het refrein Cause the higher the mountain moet de eerste keer bedeesd en kort gezongen worden, en hoe verder het nummer vordert steeds harder en voller, de laatste keer echt fors. Verder vond Anton het netjes klinken. We zingen daarna van Happy, zegt Anton, de korte versie, maar als we het niet goed zingen wordt het de lange versie. Het werd de korte, al wilde Frits op het eind toch doorgaan met de lange versie. Het 54e nummer van de lijst is Ave Verum. Bij sommigen mist Anton de klassieke klank, en dat kun je horen. Dat bereik je door de onderkaak te laten zakken. Maar dat moet wel iedereen doen, want anders hoor je een wanklank. Bij de lage alten en de sopranen komen de crescendo’s op “mortis” niet goed uit de verf. In mortis examine moet bij mortis de o beginnen met een oo, overgaan op oh en nog later overgaan in een ah. Anton mist ook hier de mooie crescendo’s. We doen dat een paar keer en het wordt steeds beter.

In het derde blok zingen we, Who’s gonna save us, Tears in Heaven, the Rose en Somebody to love. Op Who’s gonna save us geeft Anton geen commentaar. Tears in Heaven is een moeilijk stuk. Anton mist de zwellingen, de hollekes en bollekes zoals hij het noemt. De bassen zingen het stabiel. We zingen het nog ‘n keer vanaf het tweede refrein.

Trea vraagt of er nog leden zijn die zich op willen geven voor Samenloop voor Hoop er is namelijk nog maar één aanmelding gedaan. Ook Terry doet een oproep aan ons om mee te doen, het is tenslotte voor een goed doel en iedereen kan toch wel een half uurtje lopen is zijn mening. Het 56e nummer van de chronologische lijst is The Rose, daar geeft Anton geen commentaar op, hij vond het mooi. Arie valt het op dat dit de eerst keer in 12 jaar is dat Anton zegt dat iets mooi is. Arie vond het zelfs héél mooi, maar dat gaat Anton toch te ver. Anton vond het gewoon mooi en vroeg gekscherend aan Arie of hij dat graag wil horen. Het 58e nummer Somebody to love. Daarbij zegt Anton dat Somebody wel wat ruiger gezongen mag worden.

Mededelingen:

Op 23 maart is er een groepsrepetitie met de sopranen en de lage alten (sopranen en/ of  bassen bij voldoende deelname).

Anton, Danielle, Henriët, en Trea zijn bezig om een korenfestival te organiseren in Kampen  op 12 september als het haalbaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aan podia. Om het allemaal te kunnen realiseren is geld nodig door middel van sponsoring. Trea vraagt aan de leden of ze potentiële sponsorbedrijven kennen. Ga eens te rade waar je werkt, bij je bedrijf en in de kennissenkring. En tip Trea over bedrijven waarmee ze dan gerichter contact kan zoeken. Ook kleine bedragen zijn welkom. Voor tips hierover kun je mailen of contact opnemen met Trea. Het duurt nog wel even maar ze wil toch wel over een/twee weken aan de slag.

De optredens 18 april in Kampen en 23 mei in Hattem leggen we vast.

Op 28 en 29 augustus is er weer net als twee jaar geleden een Samenloop voor Hoop. Daarbij kunnen we hopelijk ook optreden. Rianne en Sanne gaan dat intern organiseren en vragen wie er mee wil wandelen. Het duurt weliswaar de hele dag/nacht, maar je hoeft hooguit tweemaal een uurtje te lopen. Hoe meer aanmeldingen hoe minder je hoeft te lopen. Iedereen wil wel optreden, dan moeten we er ook voor lopen. Het is tenslotte een goed doel. Je kunt je aanmelden bij Rianne.

De acrylwerken van Renée hebben €70,00 opgebracht. De opbrengst gaat naar de kas van Vox Five. Er zijn er nog enkelen over. Heb je er alsnog belang bij, doe dan een berichtje naar Geesje of Renée.

Verslag, Geesje

Comments are closed